Geschillencommissie

Een van de vijf zekerheden van Nationale Badkamer Garantie heeft betrekking op de onafhankelijke Geschillencommissie: wanneer u niet tevreden bent over een product of dienst, kunt u een klacht indienen bij de ondernemer. Als de ondernemer niets van zich laat horen, of u komt er samen niet uit, dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie.

Download hier het reglement Geschillencommissie waarin u meer leest over o.a. de samenstelling van de Geschillencommissie en bevoegdheden.

Hoe verloopt het indienen van een klacht?

Stap 1: Hoe kunnen we u helpen?

Wanneer u uw klacht bij de ondernemer kenbaar heeft gemaakt, maar u er niet binnen vier weken in slaagt de zaak onderling op te lossen, dan kunt u de Geschillencommissie van Nationale Badkamer Garantie inschakelen.

Stap 2: Formulier en stukken

U vult het vragenformulier in en stuurt deze samen met alle stukken naar ons op.

Stap 3: Klachtengeld

Aan het behandelen van de klacht zijn eenmalige kosten verbonden a € 250,-. Geeft de Geschillencommissie u gelijk, dan krijgt u het betaalde bedrag teruggestort. Als u beiden gedeeltelijk gelijk krijgt, bepaalt de commissie hoe dit bedrag verdeeld wordt. Nadat wij uw klacht en het klachtengeld hebben ontvangen, hoort u of wij uw klacht kunnen behandelen.

Stap 4: Mening van de andere partij vragen

Kunnen wij uw klacht behandelen, dan melden wij aan de ondernemer dat er een klacht is ingediend. Wij laten door een onafhankelijke deskundige uw klacht behandelen en de Geschillencommissie stelt een rapport op. De kosten voor dit deskundigenonderzoek worden door de eenmalige kosten gefinancierd.

Onderling oplossen
Tijdens het traject kunnen u en de andere partij de klacht alsnog samen oplossen. Is dit het geval: meldt u dit dan aan de Geschillencommissie, de behandeling van uw klacht stopt dan. U en de ondernemer moeten dan wel het schikkingsformulier invullen en ondertekend opsturen naar de Geschillencommissie. Alleen dan is het schikkingsformulier geldig. Dit formulier kunt u alleen gebruiken als u de klacht al ingediend heeft bij de Geschillencommissie.

Als u de klacht samen heeft opgelost, betaalt de Geschillencommissie het klachtengeld (de kosten die u betaald heeft voor het behandelen van de klacht) niet aan u terug. De Geschillencommissie kan u niet adviseren of u op het aanbod van de ondernemer moet ingaan. De Geschillencommissie is onpartijdig en mag u daarom geen juridisch advies geven.

Stap 5: Behandeling door de Geschillencommissie, hoorzitting en uitspraak

Als alle informatie binnen is zal een onpartijdige, deskundige commissie uw klacht beoordelen en na ontvangst van alle stukken uitspraak doen. Indien naar het oordeel van de commissie nodig kan zij besluiten tot een hoorzitting. U kunt de zitting bijwonen en dan mondeling uw mening geven. Dit geldt ook voor de andere partij.

Na ontvangst van alle stukken ontvangt u de bindende uitspraak van de commissie. Dat betekent dat beide partijen de uitspraak moeten nakomen en dat zij hiertegen niet in hoger beroep kunnen gaan.